Peuteronderwijs/BSO

Binnen De Flambou/Trimbeets is, onder de bezielende leiding van juf Irene, juf Jenny en juf Betty, peuterspeelzaal 't Prethuis gehuisvest.
Een peuterspeelzaal, dat gun je ieder kind. Het is een plek waar peuters spelenderwijs leren! Bij een peuterspeelzaal van Kinderwoud wordt ‘spelend leren’ op alle mogelijke manieren gestimuleerd. 
Op de peuterspeelzalen biedt Kinderwoud uitdagend spelmateriaal dat aansluit bij de belangstelling en ontwikkeling van peuters en de deskundige leidsters stimuleren de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken. Er wordt een programma geboden met vaste momenten in de kring, een goede voorbereiding op de basisschool en spelactiviteiten om taal en beweging te stimuleren. Per slot van rekening biedt deze vorm van opvang de mogelijkheid om uw kind kennis te laten maken met andere kinderen. Vanaf twee jaar tot de vierde verjaardag kan uw kind gebruik maken van de peuterspeelzaal.


Informatie 't Prethuis hier (algemene pagina Kinderwoud)

 

Peuterspeelzaal "t Prethuis verhuist met ons mee. In  2016 zullen ze aansluiten op de locatie Hendrik Ringenoldusstraat 49. Tot die tijd blijft "t Prethuis op haar huidige locatie. 

 

Kinderwoud verzorgt tevens buitenschoolse opvang (BSO) op dezelfde locatie.