Gorredijk, 2 december 2016

 

De Ouderraad en Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de ouders van de school. Daartoe zijn beide organen verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de ouders. Dit doen zij door het publiceren van een jaarverslag (AC en MR) alsmede een financieel jaarverslag (OR).

 

Het financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door de kascommissie. Zij verleent ook dit jaar weer decharge.

 

 

 

                            

 

Jaarverslag Trimbeets

                     

Financieel jaarverslag Ouderraad           jerry.brinkman@gmail.com (Trimbeets)

 

Jaarverslag de Flambou

 

Financieel jaarverslag Ouderraad             erikschokker72@kpnmail.nl (Flambou)