Vrij vragen

In principe gaat ieder kind in Nederland op vier jarige leeftijd naar school. Vanaf 5 jaar is uw kind officieel leerplichtig. Vanaf het moment van schoolgaan verwachten we alle kinderen iedere dag op school.

Soms zijn er omstandigheden waarin u een extra dag vrij voor uw kind kan krijgen. Om dit aan te vragen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Op dit formulier staan de voorwaarden beschreven. 

Het formulier kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de directie. De directie beoordeelt de aanvraag en kan eventueel overgaan tot vrijstelling van onderwijs voor een periode van maximaal 10 werkdagen. Boven de 10 werkdagen beslist de leerplicht ambtenaar van de gemeente Opsterland. 

 

 

Het aanvraag formulier vindt u hier

De contactgegevens van de leerplicht ambtenaar hier